VZN 8/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2012 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X