VZN 5/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 zo dňa 15.12.2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – zrušené uznesení MsZ č. 218/2008 z 29.12.2018 (prijatím VZN č. 7/2008)

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2005 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X