hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 298

VZN 4/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2011 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články