VZN 1/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 zo dňa 28.12.2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2010 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X