Tagged: 2010

Fórum miest Euroregiónu TATRY

V dňoch 11. – 12. septembra 2017 sa v kežmarskom hoteli Hviezdoslav konalo Fórum miest Euroregiónu Tatry. Predstavitelia poľských a slovenských miest – členov Združenia Euroregiónu Tatry odprezentovali málo známe kultúrne a prírodné hodnoty týchto miesta okolitých regiónov....

VZN 4/2010 – účinné

VZN 4/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 zo dňa 9.12.2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy v školského zariadenia na rok 2011 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2010 Stiahnuť

VZN 3/2010 – zrušené

VZN 3/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 9.12.2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012) Názov prílohy Odkaz VZN 3-2010 Stiahnuť

Oznámenia
X