hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 24

VZN 3/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 9.12.2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012)

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2010 Stiahnuť
Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X