Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 508

VZN 10/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO – zrušené uznesením MsZ č. 158/2014 zo dňa 4.12.2014

Názov prílohy Odkaz
VZN 10-2012 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články