Úradná tabuľa
Počet zobrazení 926

VZN č. 3/2023

VZN  Mesta Spišská Belá č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
vzn-č.-3-2023-návrh Stiahnuť
Najnovšie články