Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá” , ktorá bude financovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Názov prílohy Odkaz
Architektornická štúdia Stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X