Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Schválené VZN mesta

MsZ na svojom rokovaní 13.12.2023 schválilo VZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4 2023 ovzdušie Stiahnuť
Tags: 2023
Najnovšie články