Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Rakúsy “. Obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Rakúsy.

Názov prílohy Odkaz
Územný plán - Rakúsy Stiahnuť
Zmeny a doplnky Rakúsy Stiahnuť
ZVEREJNENIE ÚZEMNÝ PLÁN Stiahnuť
Najnovšie články