Úradná tabuľa
Počet zobrazení 519

Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto soc. služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 2 2022 posk. soc služby Stiahnuť
Tags: 2022
Najnovšie články