Návrh Všeobecné záväzné nariadenie MESTA SPIŠSKÁ BELÁ o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

Názov prílohy Odkaz
VZN SS Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X