AktualityPodujatia v meste
Počet zobrazení 850

Noc múzeí a galérií – Kaštieľ Strážky

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky

Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá-Strážky

Kontakt: https://www.sng.sk/strazky

https://www.facebook.com/SNGStrazky

https://www.instagram.com/sng_strazky/

Otvorené: 9.00 – 23.00

Na všetky programy platí bezplatný vstup.

 

9.00 – 15.00 Šachový turnaj

10.00 – 17.00 Lektorované prehliadky expozícií kaštieľa

Tradičné komentované prehliadky približujúce dejiny renesančného kaštieľa v Strážkach, život a tvorbu maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852-1919), impozantnú humanistickú knižnicu a osobnosť barónky Margity Czóbelovej (1891-1972)

10.00 -23.00 Najlepší z nás: výstava záverečných prác absolventov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Vlastné projekty mladých ľudí, plných nadšenia, tvorivých inšpirácií a kreatívnych pohľadov na rôzne témy a zadania.

Žiaci odborov: propagačné výtvarníctvo / konzervovanie a reštaurovanie drevorezieb / fotografický dizajn / grafický priestorový dizajn ponúkajú vo svojej tvorbe rôznorodosť realizačných možností a obsahových celkov, ktoré odzrkadľujú vnútorný pohľad každého z tvorcov. 47 samostatných umeleckých  projektov vypovedá o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní sa vo svete umeleckej tvorby. Tieto absolventské práce Vás dokážu obohatiť, inšpirovať, potešiť a ponúknu Vám čas na pozastavenie sa, zamyslenie a sprítomnenie daného okamihu.

 

10.30  Posledná barónka: spustenie online interaktívnej mestskej hry

Spustenie online interaktívnej mestskej hry Posledná barónka, prostredníctvom ktorej môžete bližšie spoznať osud poslednej barónky zo Strážok Margity Czóbelovej. Potrápite svoje mozgové bunky a v neposlednom rade sa zabavíte. Všetko, čo k hre budete potrebovať je smartfón, mobilné dáta a prípadne pero a papier. Ak sa s technológiami až tak nekamarátite, v ponuke je aj tlačená verzia – brožúra, ktorá vás hrou prevedie. Potom už nezostáva nič iné, len hor sa do spoznávania. Hra vznikla pod vedením neformálnej skupiny zo Spišskej Belej a jej vznik bol finančne podporený Európskym zborom solidarity.

 

11.00 – 11.45 Reštaurovanie s Petrom Ližbetinom : krátky výklad reštaurátora kníh SNG

Viete, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme vzácnej (ale poškodenej) knihe navrátili jej niekdajšiu podobu? Na všetky zvedavé, odborné otázky odpovie reštaurátor kníh SNG, Peter Ližbetin. Odkryje „anatómiu“ historického knižného artefaktu a predstaví fázy, metódy, postupy, materiály a pracovné nástroje používané pri reštaurovaní. Aké sú limity, riziká a úskalia, s ktorými sa ako reštaurátor kníh pri svojej práci stretáva objasní priamo v priestoroch humanistickej knižnice.

14.00  – 15.00 Skryté vo svetle: prehliadka pre deti

Netradičnou a hravou formou spoznáme expozíciu galérie. Posvietim si na umenie a zistíme, že v galérii sa skutočne nie je čoho báť.

15.00 – 16.00 Šachový workshop

Ponoríme sa do ničím nerušenej hry, ktorej pravidlá objasní Anton Oravec, tréner z Kežmarského šachového oddielu. Budeme hovoriť o kráľovskej hre, ktorá ukrýva v sebe prvky umenia, vedy a športu.

 

16.00 – 16.45 Reštaurovanie s Petrom Ližbetinom : krátky výklad reštaurátora kníh SNG

Viete, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme vzácnej (ale poškodenej) knihe navrátili jej niekdajšiu podobu? Na všetky zvedavé, odborné otázky odpovie reštaurátor kníh SNG, Peter Ližbetin. Odkryje „anatómiu“ historického knižného artefaktu a predstaví fázy, metódy, postupy, materiály a pracovné nástroje používané pri reštaurovaní. Aké sú limity, riziká a úskalia, s ktorými sa ako reštaurátor kníh pri svojej práci stretáva objasní priamo v priestoroch humanistickej knižnice.

18.00 – 18.30 Svetlo a tieň  – prehliadka zameraná na detail

Priblíženie osobnosti umelca Ladislava Mednyánszkeho so zameraním na detaily jeho známych diel. Melancholickú náladu, maliarske inšpirácie lektori priblížia prostredníctvom úryvkov z osobného denníka.

18.30  – 18.45 Svetlov/ Viktória Revická: Scénovaná performance, ktorá poukazuje na dvojjedinosť, rozpoltenosť osoby a hľadanie vlastnej identity

19.00 – 19.30 Svetlo a tieň  – prehliadka zameraná na detail

Priblíženie osobnosti umelca Ladislava Mednyánszkeho so zameraním na detaily jeho známych diel. Melancholickú náladu, maliarske inšpirácie lektori priblížia prostredníctvom úryvkov z osobného denníka.

20.00 – 20.45 Reštaurovanie s Petrom Ližbetinom : krátky výklad reštaurátora kníh SNG

Viete, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme vzácnej (ale poškodenej) knihe navrátili jej niekdajšiu podobu? Na všetky zvedavé, odborné otázky odpovie reštaurátor kníh SNG, Peter Ližbetin. Odkryje „anatómiu“ historického knižného artefaktu a predstaví fázy, metódy, postupy, materiály a pracovné nástroje používané pri reštaurovaní. Aké sú limity, riziká a úskalia, s ktorými sa ako reštaurátor kníh pri svojej práci stretáva objasní priamo v priestoroch humanistickej knižnice.

21.00 – 21.30 Svetlo a tieň  – prehliadka zameraná na detail

Priblíženie osobnosti umelca Ladislava Mednyánszkeho so zameraním na detaily jeho známych diel. Melancholickú náladu, maliarske inšpirácie lektori priblížia prostredníctvom úryvkov z osobného denníka.

21.30 – 21.45 Svetlov/ Viktória Revická: Scénovaná performance, ktorá poukazuje na dvojjedinosť, rozpoltenosť osoby a hľadanie vlastnej identity

22.00 – 22.30 Svetlo a tieň  – prehliadka zameraná na detail

Priblíženie osobnosti umelca Ladislava Mednyánszkeho so zameraním na detaily jeho známych diel. Melancholickú náladu, maliarske inšpirácie lektori priblížia prostredníctvom úryvkov z osobného denníka.

 

Výstavy:

Portrét 17. – 19. storočia na Spiši https://www.sng.sk/sk/vystavy/192_portret-17-19-storocia-na-spisi

Ladislav Mednyánszky a Strážky https://www.sng.sk/sk/vystavy/193_ladislav-mednyanszky-a-strazky

Historická knižnica Strážky https://www.sng.sk/sk/vystavy/194_historicka-kniznica-strazky

Sochárstvo na Slovensku v 20. storočí https://www.sng.sk/sk/vystavy/548_socharstvo-na-slovensku-v-20-storoci

Tags: Aktuality, Podujatia v meste
Ďaľšie podujatia