Kalendár športových a kultúrnych podujatí

JANUÁR
13. 01. 2018 (sobota) – Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov
14. 01. 2018 (nedeľa) – Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta
21. 01. 2018 (nedeľa) – Novoročná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
26. 01. 2018 (piatok) – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. svetovej vojny (73. výročie)
30. 01. 2018 (utorok) – Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá
Futbalový turnaj dorastencov (organizuje MŠK Spišská Belá)

FEBRUÁR
11. 02. 2018 (nedeľa) – Valentínska kvapka krvi
15. 02. 2018 (štvrtok) – Obvodová súťaž „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne
25. 02. 2018 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva Automotoklub Spišská Belá

MAREC
03. 03. 2018 (sobota) – Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská
12. – 18. 03. 2018 (pondelok – nedeľa) – Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice
16. 03. 2018 (piatok) – Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy
18. 03. 2018 (nedeľa) – Jarná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
21. 03.2018 (streda) – Jarný koncert ZUŠ Spišská Belá
Deň učiteľov – slávnostná akadémia
Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (hokejový štadión v Poprade)
Memoriál Ľubomíra Mačugu – halový futbalový turnaj žiakov (telocvičňa ul. Moskovská)
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov

APRÍL
07. 04. 2018 (sobota) – Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa ul. Moskovská)
12. 04. 2018 (štvrtok) – Obvodová súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
29. 04. 2018 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva Automotoklub Spišská Belá

MÁJ
06. 05. 2018 (nedeľa) – Svätofloriánska (hasičská) slávnosť
07. 05. 2018 (pondelok) – Koncert učiteľov ZUŠ Spišská Belá
09. 05. 2018 (streda) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom
12. 05. 2018 (sobota) – Rybárske preteky detí „Zlatý Blyskáč“ a Rybárske preteky dospelých
13. 05. 2018 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále mesta
20. 05.2018 (nedeľa) – Hauskonzert ZUŠ Spišská Belá
20. 05. 2018 (nedeľa) – Cyklisticko-korčuliarske preteky detí (cyklotrasa)
20. 05. 2018 (nedeľa) – Beliansky majáles (pri Belianskom rybníku)
22. 05. 2018 (utorok) – Koncert absolventov primárneho štúdia ZUŠ Spišská Belá
Challangeday – Medzinárodný deň pohybu

JÚN
01. – 03. 06. 2018 (piatok – nedeľa) – Dni Mesta Spišská Belá (pripomenutie si 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej) a v rámci toho:
01. 06. 2018 (piatok) – Firemné športové dni – rôzne športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia
01. 06. 2018 (piatok) – slávnostné odovzdanie Cien mesta a Cien primátora mesta
02. 06. 2018 (sobota) – Železný hasič – silová súťaž hasičov
02. 06. 2018 (sobota) – Súťaž vo varení gulášu + Prezentácia spišskobelianskych spolkov
02. 06. 2018 (sobota) – Beliansky škovránok – prezentácia detí z okolitých materských škôl
02. 06. 2018 (sobota) – 25. výročie založenia (obnovenia) mestských lesov
03. 06. 2018 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“
12. 06. 2018 (utorok) – Záverečný koncert komorného orchestra a speváckeho zboru ZUŠ Spišská Belá
15. 06. 2018 (piatok) – Primátorská kvapka krvi
15. 06. 2018 (piatok) – Junior cup – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
20. 06. 2018 (streda) – Slávnostné ukončenie štúdia absolventov spojené s koncertom a výstavou ZUŠ Spišská Belá
30. 06. – 01. 07. 2018 (sobota – nedeľa) – Kaštieľne hry Strážky
20. 06. – 27. 06. 2018 – Absolventská výstava výtvarných prác ZUŠ Spišská Belá (v priestoroch AT TATRY)
23. 06. 2018 (sobota) – Jánske blato – adrenalínová súťaž (v Strážkach)
24. 06 .2018 (nedeľa) – Koncert tanečnej a ľudovej kapely žiakov ZUŠ Spišská Belá
24. 06. 2018 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
Ocenenie najlepších žiakov základných škôl a ukončenie dochádzky detí v materskej škole
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov

JÚL
07. 07. 2018 (sobota) – Memoriál M. Garaniča – otvorený futbalový turnaj pre amatérov (vonkajšie ihrisko Moskovská)
08. 07. 2018 (nedeľa) – Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
14. – 15. 07. 2018 (sobota – nedeľa) – Belá mix Volley Cup – volejbalový turnaj amatérskych zmiešaných družstiev
Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

AUGUST
10. – 12. 08. 2018 (piatok – nedeľa) – Beliansky kapor – 48 hod. rybársky maratón (Beliansky rybník)
25. 08. 2018 (sobota) – Regionálna hasičská liga – hasičská súťaž na futbal. ihrisku v Strážkach
26. 08. 2018 (nedeľa) – Belianska „25“ – cyklistické preteky Spišská Belá – Ždiar

SEPTEMBER
01. 09. 2018 (sobota) – Svätohubertská poľovnícka slávnosť
04. 09. 2018 (utorok) – Pietna spomienka na 74. výročie SNP
08. 09. 2018 (sobota) – Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
08. 09. 2018 (sobota) – Belianska podkova – furmanské preteky (areál „Nižné lúky“)
15. 09. 2018 (sobota) – Plenér fotografov – Petzvalova fotografia, súťaž amatérskych fotografov
22. 09. 2018 (sobota) – 16. ročník Spišský zemiakarský jarmok
30. 09. 2018 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov

OKTÓBER
05. – 06. 10. 2018 (piatok – sobota) – 32. ročník medzinárodnej orientačnej automobilovej súťaže „O pohár Slavomila Rusiňáka“ – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
06. 10. 2018 (sobota) – Jesenná bezpečná jazda + 6. kolo „Rodičia, jazdite opatrne„ Majstrovstvá SR – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva Automotoklub Spišská Belá
13. 10. 2018 (sobota) – Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec
19. – 20. 2018 (piatok – sobota) – GORAL RUN – bežecké preteky (Motorest Goral)
Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatia pre seniorov
Vyhodnotenie súťaže Petzvalova fotografia spojená s vernisážou najlepších fotografií
Imatrikulácia prvákov základných škôl

NOVEMBER
16. 11. 2018 (piatok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu
19. 11. 2018 (pondelok) – Zamatová kvapka krvi
24. 11. 2018 (sobota) – Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka)
25. 11. 2018 (nedeľa) – súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva Automotoklub Spišská Belá

DECEMBER
06. 12. 2018 (štvrtok) – Mikulášske popoludnie
16. 12. 2018 (nedeľa) – Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia miestnych spolkov, združení a škôl
26. 12. 2018 (streda) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta – amatérske družstvá (otvorený turnaj – telocvičňa ul. Moskovská)
27. 12. 2018 (štvrtok) – Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
31. 12. 2018 (pondelok) – Privítanie nového roka – Silvester 2018
Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov