Michal Griger

Cena mesta za rok 1996 sa udelila in memoriam Michalovi Grigerovi (1919 – 2005)
– za nevšednú húževnatosť, vitalitu a celoživotný prínos pre rozvoj mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...