1996

Juraj Pešta

Cena mesta za rok 1996 sa udelila Jurajovi Peštovi (1926) – za celoživotný prínos v športovej a osvetovej oblasti v Spišskej…

Cyril Metod Kováčik

Cena mesta za rok 1996 sa udelila in memoriam Cyrilovi Metodovi Kováčikovi (1919 – 1994) – za celoživotný prínos pre rozvoj…

Michal Griger

Cena mesta za rok 1996 sa udelila in memoriam Michalovi Grigerovi (1919 – 2005) – za nevšednú húževnatosť, vitalitu a…
Menu
Oznámenia
X