Juraj Pešta

Cena mesta za rok 1996 sa udelila Jurajovi Peštovi (1926)
– za celoživotný prínos v športovej a osvetovej oblasti v Spišskej Belej

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X