Albín Porubovič

Cena mesta za rok 2010 sa mu udelila za vynikajúce tvorivé výkony.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X