Aktuality
Počet zobrazení 576

Zrealizovala sa jarná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 10. mája 2022 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová a Družstevná . Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch Petzvalovej ulici. Samospráva realizuje deratizáciu verejných priestranstiev preventívne, nakoľko vývojový cyklus myšovitých hlodavcov je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady odborní zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so zámerom predísť vzniku nežiaducich otráv. Napriek tomu však upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Najnovšie články