Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

V Prešove 22. augusta 2017 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu kraja za 1. polrok 2017 a schválili zmenu rozpočtu PSK na tento rok. Poslanci podporili realizáciu športových investičných projektov 3 miest formou združenej investície – v Medzilaborciach výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy (sumou 100.000 EUR), vo Vranove nad Topľou výstavbu tréningového futbalového ihriska s umelou trávou (sumou 90.000 EUR) a v Spišskej Belej výstavbu hokejbalovej haly (sumou 100.000 EUR). Finančná podpora tejto novej športovej mestskej infraštruktúry z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja je v súlade s koncepciou kraja podporovať rozvoj športu pre všetkých (nielen profesionálneho športu) budovaním kvalitnej športovej infraštruktúry. Poslanci schválili na investície do kultúrnych zariadení PSK sumu 537 tis. EUR (v tom aj sumu 37 tis. EUR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Podtatranskom múzeu v Poprade), na investície do stredných škôl sumu 209 tis. EUR a do sociálnych zariadení 231 tis. EUR (z toho 10 tis. EUR aj do zariadenia do CSS v Batizovciach a 9 tis. EUR do CSS v Kežmarku). Okrem toho poslanci schválili zriadenie novej príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“ a rozšírenie záväzku v Medzinárodnom dohovore primátorov a starostov o klíme a energii. Poslanci prerokovali Správu o činnosti Inovačného partnerského centra v Prešove a Správu o činnosti zastúpenia PSK v Bruseli. Na základe rozhodnutia poslancov sa novým riaditeľom Správy a údržby ciest PSK (cesty 2. a3. triedy) stal Ing. Peter Kočiško, ktorý túto funkciu obsadil po tom, čo niekoľko mesiacov bola táto funkcia uvoľnená z dôvodu náhleho úmrtia predchádzajúceho riaditeľa Ing. Vladimíra Kozáka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X