Zmena vo vývoze zmesového komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., upravila zaužívaný harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu podľa jednotlivých ulíc. Žiadame preto obyvateľov, aby si nádoby na zmesový komunálny odpad vykladali pred rodinné domy od budúceho týždňa na jednotlivých uliciach podľa zmeneného harmonogramu.

NOVÝ HARMONOGRAM ZVOZU:

Pondelok: ulice – Továrenská, gen. L. Svobodu, Novomeského, Zimná, SNP, Hviezdoslavova, Petzvalova, Okružná;

Utorok: ulice – Moskovská, 1. mája, Krátka, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Weberova, Greisingerova, Kaltskeinova, Vojtasova, Športová, Lipová, Agátová, Družstevná;

Streda: ulice – Petzvalova, Štefánikova, Slnečná, Partizánska, Letná, Osloboditeľov, Tatranská;

Štvrtok: ulice – L. Medňanského, Popradská, M. Czobelovej, Nad kaštieľom, všetky sídliská.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X