Začali sa práce na obnove fasády Face-clubu

Dnes – 10. septembra 2019 – sa začali práce na obnove fasády Face-clubu. Vedeniu nášho mesta sa na projekt s názvom: ,,Obnova fasády meštianskeho domu na Petzvalovej ul. č. 16 v Spišskej Belej” v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR podarilo získať dotáciu vo výške 30 000 eur. Predmetná budova je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Podmienky na realizáciu obnovy zamerané na zachovanie architektonických prvkov fasády, nároky na jej povrchovú úpravu, farebnosť či ošetrenie ozdobných kovových častí preto rozhodnutím určil Krajský pamiatkový úrad Prešov.

Z dôvodu bezpečnosti chodcov mesto Spišská Belá uzavrie zúžený priestor medzi budovou Face-clubu a cestou I/77. Týmto žiadame obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X