Začala výmena oplotenia areálu hokejového ihriska

Tento týždeň mesto začalo plánovanú realizáciu výmeny oplotenia na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici. Výmena tohto oplotenia bola nevyhnutná, nakoľko doterajšie oplotenie bolo v zlom technickom stave, umožňovalo neobmedzený vstup do areálu ihriska a zároveň bolo nízke, čo spôsobovalo, že loptičky z ihriska prechádzali na miestnu komunikáciu a do záhrad oproti stojacim rodinným domom. Nové oplotenie bude 5 metrov vysoké – od zeme 2 metre vysoké kovové oplotenie a nad ním 3 metre vysoká ochranná sieť. Zároveň sa osadí nová brána s menšou bránkou, aby sa areál ihriska mohol každý večer uzamykať. Tento rok je naplánovaná výmena časti oplotenia od Tatranskej ulice v dĺžke cca 80 m.

V súvislosti s rozhodnutím mesta Spišská Belá umožniť kežmarským hokejbalistom počas najbližších 2 rokov odohrať hokejbalovú extraligu mužov na ihrisku v Spišskej Belej vzišla zo strany kežmarských hokejbalistov požiadavka na zmenšenie hracej plochy ihriska (z doterajších 60×30 m na 52x26m) spojená s výmenou mantinelov a na úpravu súčasného povrchu ihriska. Keďže návrh mesta Kežmarok na zapožičanie kežmarských mantinelov na uvedené dva roky nie je pre mesto Spišská Belá prijateľný (po dvoch rokoch sa mantinely musia vrátiť mestu Kežmarok a naše ihrisko zostane bez mantinelov), primátori oboch miest sa v krátkej dobe opätovne stretnú, aby našli reálnejšie spoločné riešenie, ktoré však nemôže byť na účet mesta Spišská Belá, keďže sa prioritne rieši problém kežmarského hokejbalu. Mesto Spišská Belá je pripravené pomôcť hokejbalu v našom regióne (už včera sa uskutočnil prvý tréning kežmarských hokejbalistov na ihrisku v Spišskej Belej, keďže v Kežmarku nemôžu trénovať), ale nemôže to byť na úkor nášho mesta. Naviac mesto Spišská Belá pripravuje výstavbu novej hokejbalovej haly, takže neplánuje pre potrebu belianskych hokejbalistov zmenšovať hraciu plochu a teda meniť mantinely na súčasnom hokejovom ihrisku (aj keď to raz bude nevyhnutné).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X