Začala stavebná úprava nástupíšť železničnej zastávky v Spišskej Belej

V tomto týždni začali Železnice SR plánovanú modernizáciu nástupíšť na železničnej zastávke v Spišskej Belej. Cieľom je zjednodušiť nastupovanie cestujúcich do vlakov a tým zvýšiť komfort, ale najmä bezpečnosť pre cestujúcich. Zároveň je cieľom urobiť nástupištia bezbariérovými aj pre imobilných cestujúcich, keďže modré vlakové súpravy sú už na tu prispôsobené. Nové nástupištia budú zároveň osvetlené a budú predĺžené, aby ich dĺžka zodpovedala dĺžke vlakovej súpravy. Po tejto úprave Mesto Spišská Belá bude hneď realizovať aj úpravu (asfaltáciu) prístupovej cesty k zastávke v rámci asfaltácie cesty na Partizánskej ulici. Ako uviedol, primátor mesta Štefan Bieľak, dúfa, že tieto práce budú ukončené do konca augusta. Asfaltérska firma je pripravená, čakáme už len na zrealizovanie prác na samotných nástupištiach.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X