Začala sa výstavba nového chodníka na Medňanského ulici

V zmysle schváleného Plánu investičných akcií mesta a po vydaní potrebných povolení začalo Mesto Spišská Belá s výstavbou nového chodníka na Medňanského ulici v mestskej časti Strážky popri štátnej cesty č. 1/66. Už niekoľko rokov je požiadavka zo strany obyvateľov tejto časti mesta na spojenie posledných domov na okraji tejto mestskej časti s ostatným zastaveným územím. Dôvod je jediný a veľmi závažný: bezpečnosť chodcov, ktorí dnes v tomto úseku chodia po štátnej ceste, po ktorej prejde denne priemerne desaťtisíc áut. Nový chodník bude v dĺžke takmer 200 m a spojí posledný dom s križovatkou do tzv. tehelne (oproti parkovisku pri parku kaštieľa). Pod chodníkom sa zároveň vybuduje dažďová kanalizácia aj s dlaždeným rigolom na odvedenie povrchových vôd tak zo štátnej cesty ako aj zo susedných polí. Výstavbu tohto chodníka financuje mesto zo svojho rozpočtu. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a mali by byť ukončené najneskôr do polovice augusta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X