hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 73

Začala sa stavebná úprava chodníka a parkovania na Mierovej ulici

Mesto začalo s realizáciou stavebnej úpravy chodníka a parkovania pre osobné autá na Mierovej ulici (od škôlky po ul. 1. mája) . Oproti pôvodne zverejnenej štúdii (viď príloha) dochádza k niekoľkým zmenám aj na základe pripomienok a požiadaviek obyvateľov z tejto ulice, ako aj na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu. Keďže pamiatkový úrad nesúhlasí s asanáciou podchodu pri fare, tak obnova chodníka sa bude realizovať len od škôlky po ul. 1. mája. Chodník sa teraz nebude realizovať vedľa G-penziónu cez podchod smerom k Hviezdoslavovej ulici, nakoľko o zbúraní či nezbúraní podchodu by sa definitívne malo rozhodnúť až na jar 2017. Ako sa bude chodník obnovovať na tomto úseku sa rozhodne až na jar 2017. Pred samotnými bytovými domami č. 13 a 14 sa vytvorí viac parkovacích miest (o 2 miesta naviac) a inak sa prerieši existujúci asfaltový chodník medzi týmito dvoma – rozšíri sa spevnená plocha pred bytovým domom č.14. Rovnako sa zmení navrhované umiestnenie stojiska pre kontajnery na odpad, nakoľko kontajnery na komunálny ako aj triedený odpad sa umiestnia vedľa cesty oproti kotolni (nie za garáže pod okná bytoviek, kde sa pôvodne plánovali parkovacie miesta). Uvidíme, čo ešte prinesie samotná realizácia tejto stavby. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o..

Názov prílohy Odkaz
MIEROVA ULICA Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu