hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 557

Významné lesnícke miesto Tatranská Javorina

Mesto Spišská Belá prijalo pozvanie Štátnych lesov TANAP-u a 18. júna 2021 sa zúčastnilo slávnostného vyhlásenia 54. významného lesníckeho miesta v Tatranskej Javorine. Štátne lesy TANAP-u osadili pred budovou ich ochranného obvodu tabuľu, ktorá informuje o prvom významnom lesníckom mieste v Tatranskom národnom parku. Predmetná budova kedysi slúžila ako riaditeľstvo všetkých uhorských majetkov kniežaťa Christiana Krafta Hohenloheho s ktorým je spätá významná časť histórie Tatranskej Javoriny.

Garantom vyhľadávania, evidovania, obnovy a popularizácie významných lesníckych miest je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Zoznam takýchto miest, ako inšpiráciu na výlety, nájdete: https://www.lesy.sk/vyznamne-lesnicke-miesta/.

Pri príležitosti vyhlásenia Tatranskej Javoriny za významné lesnícke miesto vyšla aj kniha, ktorá mapuje všetky kľúčové obdobia dejín tejto časti Tatier. Snahou šesťčlenného autorského kolektívu bolo zachytiť čo najviac informácií a poznatkov o vývoji obhospodarovania a starostlivosti o prírodu a lesy v tejto lokalite. Publikáciu Tatranská Javorina s podtitulom Les a človek vydali Štátne lesy TANAP-u s finančnou podporou Slovenskej lesníckej komory.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X