Vyvrcholenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v našom meste

Po roku mali kresťania v našom meste opäť príležitosť stretnúť sa, aby sa tak mohli zapojiť do celosvetového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a kráčať tak ďalej po spoločnej ekumenickej ceste. Tohtoročná Ekumenická pobožnosť sa konala na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v nedeľu 26. januára 2020 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Spišskej Belej.

Už tradične sa stretli predstavitelia i členovia Rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej, Gréckokatolíckej farnosti Ihľany – filiálka Spišská Belá a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá. Spevom poslúžil Chrámový zbor Rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej. Spišskobelianski kresťania sa tak pridali k tým, ktorým záleží na jednote.

Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili rôzne kresťanské cirkvi na Malte. Dejiny kresťanstva v tomto malom ostrovnom národe siahajú do čias apoštolov. Podľa dostupných informácií Pavel, apoštol národov, prišiel k pobrežiu Malty v roku 60. Rozprávanie, ktoré opisuje túto rušnú, udalosťami nabitú epizódu, v ktorej zasiahla Božia prozreteľnosť, nám sprostredkúvajú posledné dve kapitoly knihy Skutky apoštolov.

Tieto kapitoly hovoria o začiatku kresťanstva na Malte. Malta je malá krajina, ktorú tvoria dva obývané ostrovy Malta a Gozo a ďalšie ostrovčeky nachádzajúce sa v srdci Stredozemného mora, na polceste medzi južným cípom Sicílie a severnou Afrikou. Táto biblická krajina leží na križovatke civilizácií, kultúr a náboženstiev.

Aj naša pobožnosť sa niesla v duchu slov vybraných pre tento rok: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (porov. Sk 28,10). Pohostinnosť, ktorú ostrovania prejavili voči tým, ktorí stroskotali pri ich pobreží, bola aj v centre našej pozornosti.

Modlitby, ktoré zneli z našich úst, boli prosbami o to, aby sme si uvedomovali potrebu zjednotiť naše úsilie a veslovať loď spolu. Len vtedy sa naša loď bude hýbať vpred. Spoločne sme prosili o zmierenie, osvietenie, nádej, dôveru, silu, pohostinnosť, obrátenie a štedrosť.

Kiež láska a úcta, ktorú sme si navzájom prejavovali počas Ekumenickej pobožnosti v Spišskej Belej, keď sme sa modlili za kresťanskú jednotu, zostáva s nami po celý rok.

Na záver ešte slová piesne, ktorá bola zložená k tohtoročnému Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov.

NEOBYČAJNÁ LÁSKAVOSŤ

Refr.: Zapáľ oheň, vystavaj vatru
v srdciach ľudí, mladých i starých.
Zapáľ oheň, vystavaj vatru,
stmieva sa, začína byť chladno!
Nestoj tam len tak,
ale ukáž im, že ti na nich záleží.
Nestoj tam len tak,
ale choď do sveta a podeľ sa.
Nestoj tam len tak,
ale choď a slúž ľuďom tohto sveta.

 

A ľudia tohto sveta
možno jedného dňa budú spievať s radosťou
o láske, ktorú im prejavili v Ježišovom mene.
Prejavili nám neobyčajnú láskavosť,
ukázali nám, že im na nás naozaj záležalo.
Prejavili nám neobyčajnú láskavosť,
v každom čase a na každom mieste.
Prejavili nám neobyčajnú láskavosť,
podali nám pomocnú ruku.
Prejavili nám neobyčajnú láskavosť,
v každej jednej krajine.
Nezaslúžime si túto pieseň.
Kýrie, eléison.
Naša láska nie je taká silná.
Kýrie, eléison.
Pomôž nám pozdvihnúť sa,
Kýrie, eléison.
Pozdvihnúť sa nad slová
a nechať oheň tvojej lásky
premieňať naše srdcia.
 
Do jeho lásky sme boli ponorení,
v jeho milosti sme našli našu silu,
v jeho zmilovaní sme našli zdroj posilnenia.
Prejavil nám neobyčajnú láskavosť,
ukázal nám, že mu na nás naozaj záležalo.
Prejavil nám neobyčajnú láskavosť,
v každom čase a na každom mieste,
aby sme my mohli prejaviť neobyčajnú láskavosť,
a podať pomocnú ruku,
prejaviť neobyčajnú láskavosť
v každej jednej krajine.
NEOBYČAJNÚ LÁSKAVOSŤ.

Autor článku: Mgr. E. Germanová, PhD., farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Belá

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X