Výstavba nového chodníka na Krátkej ulici

Mesto Spišská Belá v rámci plánovaných investičných akcií začalo s realizáciou nového chodníka na Krátkej ulici. V chodníku boli uložené všetky nové inžinierske siete (verejný vodovod, elektrické vedenie, optická sieť a verejné osvetlenie) a preto je možné dokončiť modernizáciu tohto verejného priestoru novým chodníkom. Popri chodníku sa, tak ako na Novej ulici, vybudujú aj parkovacie miesta zo zatrávňovacích dielcov pre osobné autá, aby sa neparkovalo na ceste.  Rozsah prác, ktoré by sa mali vykonať ešte tento rok, bude závisieť od počasia a od finančných možností mesta. Z uvedených dôvodov je dnes už zrejmé, že sa nepodarí zrealizovať celý naplánovaný rozsah nových chodníkov a práce budú pokračovať na budúci rok.  Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. V prílohe je zverejnené projektové riešenie tohto chodníka.

Názov prílohy Odkaz
celková situacia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X