Výsadba nových stromov v Strážkach

Mesto Spišská Belá aj tento rok vysadí niekoľko desiatok stromov v rámci už niekoľkoročnej stratégie mesta postupne obnovovať, resp. dopĺňať verejnú mestskú zeleň. Ak dôjde k nevyhnutnému výrubu alebo vyschnutiu stromov, tak snahou mesta je tieto odstránené stromy nahradiť novými stromami.  A tak občania mesta pracujúci v rámci verejnoprospešných služieb mesta v týchto dňoch vysadili prvých 10 javorov okolo regulovaného potoka Čierna voda v Strážkach. Následne sa ďalšie javory vysadia okolo cyklotrasy v tejto lokalite smerom ku kaštieľu (po výstavbe detského ihriska). Ďalšie stromy sa plánujú vysadiť na uliciach, kde sa budú postupne rekonštruovať chodníky (napr. Nová, či Kúpeľná ulica).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X