hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 373

Výročná členská schôdza jaskyniarov

V sobotu 7. januára 2023 sa uskutočnila výročná členská schôdza oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti – Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá. Program bol už tradične rozdelený do dvoch častí, a to aktívnej a úradnej. Na doobednej akcii v Belianskej jaskyni sa zúčastnilo 10 členov, ktorí transportovali čerpaciu techniku z novoobjavených priestorov. Dokonca aj v jaskyni, ktorá bola objavená pred 142 rokmi, je ešte možné nájsť nové priestory. Posledné významnejšie objavy tu boli belianskymi jaskyniarmi odhalené presne pred 6 rokmi, v januári 2017. Následne sa tu realizovalo mnoho pracovných akcií za účelom sondovania, merania a dokumentovania. Od tohto nečakaného objavu sa podarilo Beliansku jaskyňu predĺžiť o 284 m (z pôvodných 3829 m na súčasných 4113 m). Vzhľadom k tomu, že ďalšie pokračovanie v tejto časti sa ukázalo ako neperspektívne, vedenie Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá rozhodlo o ukončení výskumu v najnovšom segmente. Ďalšia skupina jaskyniarov v Belianskej jaskyni kalibrovala nový merací prístroj BRIC4, ktorý jaskyniari čerstvo obstarali na dokumentáciu jaskynných priestorov. Tento vysoko kvalitný prístroj vlastní Jaskyniarska skupina Spišská Belá ako jediná spomedzi 52 oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti.

V popoludňajších hodinách pokračovala výročná členská schôdza belianskych jaskyniarov za vyššej účasti v priestoroch Komunitného centra v Spišskej Belej. Okrem hodnotenia činnosti Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá v roku 2022, prebehla aj voľba nového pokladníka a revízora skupiny. Schválený bol aj plán práce na rok 2023, v ktorom sa skupina popri dobrodružnom výskume podzemných priestorov, bude naďalej venovať napr. aj výchovno-vzdelávacím činnostiam. V uplynulom kalendárnom roku sa o vzniku jaskýň, zložení krasu, činnosti jaskyniarov a o ochrane prírody od belianskych jaskyniarov dozvedeli deviataci na základnej škole v Poprade.

Nech je aj rok 2023 v podzemí úspešný a pre jaskyniarov i bezpečný.

Názov prílohy Odkaz
Správa o činnosti za rok 2022 Stiahnuť
Najnovšie články