Aktuality
Počet zobrazení 455

VÝNIMOČNÁ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV PRE VÝROBCOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH SEKTOROCH

Pôdohospodárska platobná agentúra pridelí dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, t. j. do výšky 10 478 338 EUR.

Poľnohospodári môžu žiadať od zajtra 30. júna 2022 do 15. júla 2022.

Priama finančná pomoc:

chovateľom dojníc v celkovej výške 10 mil. EUR
chovateľom ošípaných v celkovej výške 2,5 mil. EUR
chovateľom bahníc v celkovej výške 3,217 507 mil. EUR

„Podporený je sektor mlieka a mliečnych výrobkov (dojnice a bahnice), sektor bravčového mäsa (ošípané) a sektor ovčieho a kozieho mäsa (bahnice). Opatrenie má za cieľ prispieť k potravinovej bezpečnosti v uvedených sektoroch a riešiť nerovnováhu na trhu v dôsledku vysokých nákladov na produkciu. Žiadateľ je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe, ku dňu podania žiadosti o podporu je aktívnym v chove predmetného druhu, resp. kategórie zvierat, a splnil podmienku hospodárenia so živinami tým, že za hospodársky rok ukončený v roku 2021 vykonával činnosti ako je príjem, skladovanie, použitie hospodárskych hnojív podľa zákona o hnojivách, čo preukázal zaslaním prehľadu o spotrebe hospodárskych hnojív za hospodársky rok ukončený v roku 2021 Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“). V prípade podnikateľov, ktorí neobhospodarujú pôdu, a preto sa na nich uvedená oznamovacia povinnosť nevzťahuje, sa oprávnenosť preukazuje čestným vyhlásením o použití vyprodukovaných hospodárskych hnojív na produkciu bioplynu vo svojom podniku alebo dodanie inému subjektu.“

Bližšie info nájdete na:

https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522

Tags: 2022
Najnovšie články