Výkopové práce aj na Hviezdoslavovej ulici

Aj na Hviezdoslavovej ulici (v jej dolnej časti – v úseku od č. d. 57 až č. po 63) v súčasnosti prebiehajú výkopové práce. Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad mení vodovodné potrubie, energetici (VSD Košice) nahradia vzdušné elektrické vedenie za nové podzemné vedenie s novými prípojkami, Slovak Telecom urobí prípravu pre optickú sieť a mesto si vybuduje nové verejné osvetlenie – vzdušnú kabeláž na betónových stĺpoch patriacich VSD (ktoré sa odstránia) osadí nové stĺpy verejného osvetlenia s podzemným káblovým vedením. A budúci rok sa opraví existujúci asfaltový chodník, do ktorého sa položili tieto inžinierske siete, ktorý bude nahradený nový chodníkom s betónovou dlažbou. Aj v tomto prípade chceme požiadať obyvateľov tejto časti mesta o trpezlivosť voči sťaženému prístupu k ich rodinným domom.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X