hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 15

Vyjadrite sa – rekonštrukcia chodníka na Mierovej ulici a vytvorenie parkovacích miest

Mesto Spišská Belá plánuje v najbližších týždňoch stavebnú úpravu chodníka na Mierovej ulici pred materskou školou (t.j. od Hviezdoslavovej ul. po ul. 1. mája). Cieľom tejto rekonštrukcie je vybudovať nový chodník – s betónovou dlažbou, keďže súčasný asfaltový povrch je značne poškodený a chodník je pred materskou školou na niektorých miestach nebezpečný. Okrem to však primátor mesta zadal projektantom doriešiť aj ďalšie parkovanie pred materskou školou a pred bytovými domami na Mierovej č. 13 a 14, ktoré je v tejto lokalite problematické napriek tomu, že minulý rok mesto zriadilo 16 nových parkovacích miest. Zároveň projektanti majú doriešiť aj stavebnú úpravu cesty a chodníka v časti pri G –penzióne pre prípad, že by bolo možné odstrániť existujúci podchod (ak krajský pamiatkový úrad to odsúhlasí – doposiaľ bol proti). Projektanti spracovali prvý návrh štúdie rekonštrukcie tohto chodníka vrátane úpravy parkovania (viď príloha). Podľa tohto návrhu :

– sa položí nová dlažba na existujúci asfaltový chodník (asfalt sa odstráni a osadia sa nové obrubníky a nová dlažba)

– sa vybudujú nové parkovacie miesta – pozdĺžne popri ceste od ul. 1. mája po vjazd do škôlky (len na pozemku mesta) – z tohto dôvodu sa preložia oba prístrešky s kontajnermi na odpad za bytové domy k stene garáží (čím sa získa priestor na parkovanie a zároveň sa tento priestor vizuálne vyčistí) – takýmto spôsobom sa vytvorí 12 parkovacích miest (na pozemku mesta) a 3 miesta si môže zriadiť M. Čarnogurský na svojom pozemku (spolu 15 miest)

– sa vybuduje 5 nových parkovacích miest – pred bytovým domom č. 13

– sa uvažuje s asanáciou podchodu pri G-penzióne (oproti rímskokatol. fare) a s rozšírením cesty na dva jazdné pruhy – teda navrhuje sa zrušiť jednosmerka a zaviesť obojsmerná miestna komunikácia len pre osobné autá

– ako rezerva (v prípade potreby) sa môže vybudovať ďalších 10 nových parkovacích miest za bytovým domom č. 13 – oproti mestskej kotolni (v rámci týchto stavebných prác sa však týchto 10 parkovacích miest zatiaľ nebude budovať).

Pôvodne tieto stavebné práce mesto plánovalo realizovať počas prázdnin v mesiaci august, avšak práve otázka odstránenia, či ponechania podchodu pri G – penzióne (vedľa farského úradu) a teda rokovanie s krajským pamiatkovým úradom odsunuli túto rekonštrukciu až na september, resp. október 2016. A teda či sa upraví chodník a rozšíri cesta pri G-penzióne, bude závisieť od rozhodnutia pamiatkového úradu. V opačnom prípade sa len upraví chodník cez podchod pri zachovaní súčasnej šírky cesty.

Za danej situácie uvítame vaše návrhy a pripomienky k uvedenému návrhu štúdie, ktoré môžete zasielať na primator@spisskabela.sk v termíne do 10. septembra 2016.

Názov prílohy Odkaz
MIEROVA ULICA Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X