Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti v karanténe

Deti materských škôl a žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá od pondelka 16. marca 2020 kvôli opatreniam prevencie šírenia COVID-19 nechodia do škôl a školských zariadení.  Sú doma a rodičia sa snažia vypĺňať im čas, každý, ako vie. Školy žiakom  cez svoje internetové edupage stránky zadávajú úlohy, kontrolujú ich a elektronickou komunikáciou riešia bežné problémy, ktoré pri takejto forme vzdelávania vznikajú. Mesto Spišská Belá odporúča všetkým školopovinným, aby vo vlastnom záujme sledovali webové stránky svojich škôl. Voľno, ktoré momentálne školáci majú, nie sú prázdniny.  Ide o karanténne opatrenie, ktoré neznamená, že v bežnom čase školského vzdelávania sa nemajú vzdelávať. Zmenili sa iba formy vzdelávania, resp. je väčší priestor na digitálne a online formy vzdelávania.

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá a mesto Spišská Belá vyhlasujú na tento čas ,,karanténnej izolácie” výtvarnú súťaž DOMA ne/DOBROVOĽNE, no TVORIVO.  Kreslite, maľujte, modelujte… –  využite akúkoľvek techniku.  Oceníme vás! Detaily o kritériách súťaže vám ponúka plagát.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X