Víťaz súťaže “Poznáš svoje mesto?” za mesiac máj je už známy

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej sme v mesiaci apríl vyhlásili vedomostnú súťaž “Poznáš svoje mesto?”, vďaka ktorej môžete získať mnoho zaujímavých cien a v neposlednom rade si preveríte svoje poznatky o našom malebnom mestečku…

Otázka za mesiac máj znela: V Spišskej Belej pôsobilo po niekoľko storočí mnoho významných cechov. Ktorý zo spišskobelianskch cechov mal túto pečiatku?
Z ponúkaných odpovedí bola správnou možnosť A, teda Mäsiarsky cech.

Mäsiarsky cech bol doložený v r. 1551. Najvýznamnejšou udalosťou v živote cechu bol majstrovský sprievod, ktorým sa uvádzal do cechu nový majster. V sprievode šli majstri oblečení do slávnostného odevu. Ten pozostával z červených čiapok, červených viest so striebornými gombíkmi, červených nohavíc a čižiem s ostrohami. Majstri boli v sprievode obklopení učňami. V strede sprievodu niesli vykŕmené, často aj namaľované a kvetmi ozdobené zviera – ovcu, prasa alebo teľa. Nechýbala ani muzika. Zabitie zvieraťa na bitúnku bolo považované za vykonanie majstrovského diela a mäso bolo použité na majstrovskú hostinu. Mäsiari sa dostávali často do sporov pre limitácie mäsa na trhu, predaj mäsa chorých zvierat a pod.  14. apríla 1812 sa mäsiari vzbúrili a 21. apríla 1812 17 majstrov spísalo požiadavky na zmenu svojich práv a privilégií. Žiadali, aby mohli sekať mäso, čiže ho predávať. Ak by sa im to neumožnilo, hrozili, že svoje privilégiá vrátia a odídu. To si mesto nemohlo dovoliť. Mäsiari zostali pod podmienkou, že sa im dovolí voľne pásť 1100 baranov, že dostanú pastiera pre niekoľko volov v lokalite Breite Feld, že dostanú koňa a drevo na výrobu šindľov a lavíc. Mäsiari mali svoj Banklocal v strede mesta na mieste neskoršej kaviarne. V r. 1872 mesto odkúpilo budovu Banklocalu, ktorú v tom istom roku zbúralo a na jej mieste postavilo tesne pri radnici honosnú kaviareň, neskôr známu pod názvom hotel Belá. Tento spolok žil čulým spoločenským a kultúrnym životom. V Belej sa mäsiari starali o oltár Panny Márie, svoj sviatok mali na Hromnice a ich patrónom bol sv. Matej alebo aj sv. Lukáš. Mali purpurovo-zlatú zástavu, v znaku topor a zlatého vola v purpurovom poli.

Výhercom súťaže za mesiac máj sa stal Radovan Praško. Gratulujeme!

Zahrajte si s nami aj vy v treťom kole súťaže Poznáš svoje mesto?, odpovedzte správne na nasledujúcu súťažnú otázku a vyhrajte zaujímavé ceny od Mesta Spišská Belá. Zároveň sa zaslaním správnej odpovede zapojíte do žrebovania o absolútneho víťaza súťaže, ktorý si odnesie hlavnú výhru v hodnote 300€.

Pravidlá súťaže sú dostupné sem.

Súťažná otázka na mesiac jún:

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X