Hrajte s nami súťaž “Poznáš svoje mesto?” a získajte hlavnú výhru v hodnote 300€

Pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej mesto plánuje niekoľko sprievodných podujatí a aktivít počas celého roka (pozri aj Spišská Belá bude oslavovať 755. výročie prvej písomnej zmienky).

V mesiaci apríl štartujeme s vedomostnou súťažou “Poznáš svoje mesto?”, vďaka ktorej môžete získať mnoho zaujímavých cien a v neposlednom rade si preveríte svoje poznatky o našom malebnom mestečku…

Pravidlá súťaže:

Súťaž Poznáš svoje mesto? je viackolová vedomostná súťaž organizovaná mestom Spišská Belá a týkajúca sa jeho histórie. Súťaž bude prebiehať raz mesačne počas roka 2018 až do svojho ukončenia, ktoré bude včasne oznámené. Súťaže sa môže zúčastniť každý obyvateľ mesta Spišská Belá starší ako 10 rokov. V rámci jedného kola môže každý súťažiaci poslať len jednu odpoveď.

Súťažné otázky
Súťažné otázky sa budú vždy týkať histórie mesta Spišská Belá. Na každú súťažnú otázku budú poskytnuté tri možnosti odpovede, z ktorých len jedna možnosť bude správna.
Súťažná otázka na daný mesiac bude zverejnená na www.spisskabela.sk, FB Mesto Spišská Belá, Instagram @spisskabela a v Spišskobelianskom spravodaji.
Správnu odpoveď na zadanú otázku oznámime vždy zároveň s výhercom jednotlivého súťažného kola.
Pomôckou pri pátraní po správnej odpovedi pre Vás môže byť monografia mesta Spišská Belá, ktorú si môžete zakúpiť v Infocentre na Petzvalovej ulici za cenu 12€ alebo ju nájdete online v pdf dokumente na www.spisskabela.sk (pre zobrazenie monografie klikni sem).

Zasielanie odpovedí
Odpovede sa posielajú e-mailom na adresu oleksakova@spisskabela.sk. Zároveň sa do súťaže môžete prihlásiť aj odovzdaním Vašej odpovede do urny, ktorá sa nachádza vo vestibule na prízemí mestského úradu (Petzvalova 18). Urna je označená názvom súťaže “Poznáš svoje mesto?”. Do urny môžete vhodiť vlastný papier, na ktorom je čitateľne uvedené Vaše meno, kontaktné údaje a odpoveď na súťažnú otázku. Takého ústrižky s kolankami na požadované informácie nájdete aj v každom čísle Spišskobelianskeho spravodaja (je potrebné ich vystrihnúť). Svoje odpovede môžete zasielať vždy do nasledujúcich termínov: odpovede za apríl – od 16. 4. do 15. 5, odpovede za máj – od 16. 5. do 15.6, odpovede za jún – 16.6. – 15.7. …atď.

Ceny
V každom súťažnom kole získa výherca nasledujúce ceny – monografiu mesta Spišská Belá, tričko s logom mesta “Srdcom Belančan”, pexeso s tematikou Spišskej Belej, knižnú publikáciu a CD o Belianskych Tatrách. Cenu za jeden súťažný mesiac môže vyhrať len jeden súťažiaci – žrebuje sa len jeden výherca. Absolútny víťaz súťaže získa vecnú cenu v hodnote 300€. Absolútnym víťazom súťaže sa môže stať len jeden súťažiaci a bude vyžrebovaný po skončení celej súťaže.

Odovzdanie cien
Svoju výhru si môže víťaz prevziať v Regionálnom turistickom a informačnom centre na Petzvalovej ulici počas prevádzkovej doby centra.

Vyhlasovanie výsledkov a žrebovanie
Do žrebovania sa automaticky dostávajú všetky zaslané správne odpovede. Zlosovanie týchto správnych odpovedí prebehne vždy na 16. deň daného mesiaca, teda po ukončení jednotlivej súťaže (tie sa vždy končia ku 15. dňu v mesiaci). Meno výhercu bude v rovnaký deň uverejnené na www.spisskabela.sk, na mestskej facebokovej stránke Mesto Spišská Belá, zároveň bude uverejnené aj v Spišskobelianskom spravodaji. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom údajov, ktoré zadal pri zaslaní svojej odpovede.
Všetky zaslané správne odpovede z jednotlivých mesiacov sa zároveň automaticky dostávajú do celkového žrebovania, v ktorom je hlavnou výhrou vecná cena v hodnote 300€. Táto vecná cena bude odhalená počas tohto záverečného žrebovania. Termín záverečného žrebovania sa vopred včasne oznámi – po ukončení všetkých čiastkových kôl.
Každého výhercu vyžrebuje primátor mesta Spišská Belá.

Ďalšie informácie o súťaži poskytne PhDr. Alexandra Olekšáková – oleksakova@spisskabela.sk.

Súťažná otázka na mesiac apríl znie:

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X