hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 161

Videosúťaž pre deti a mládež

Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi WWF Slovensko, SAŽP a SPECTRA, spustila videosúťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“, ktorá potrvá do 14. mája 2021. Súťaží sa v troch kategóriách:

  1. základné školy, žiaci 6-15 rokov,
  2. stredné školy, študenti 15-19 rokov,
  3. vysoké školy, študenti a mládež od 19 do 26 rokov.

Videosúťaž je zameraná na deti a mládež, ktorú chcú jej autori podnietiť k tomu, aby sa prostredníctvom video tvorby dozvedela viac o potrebe prepojenosti (konektivity) v krajine napríklad pre zver. Živočíchy sa totiž preto, aby prežili, pohybujú na rôzne vzdialenosti – od krátkych trás, aké robia napr. obojživelníky, cez stredne dlhé trasy podnikané napríklad líškami, až po dlhé presuny, ktoré každoročne podstupujú vtáky alebo denne veľké šelmy v regióne. Udržiavanie migračných trás bez prekážok je nevyhnutné pre ich prežitie v prírode (pri hľadaní potravy, domova, partnera alebo ideálneho miesta na odchov svojich potomkov).

Životné potreby človeka vo forme ciest, železníc, plotov, stavieb či priemyselných areálov, však často tvoria pre zvieratá neprirodzené bariéry. Pozorovanie správania zvierat v súvislosti s ich ochranou, začalo klásť dôraz na potrebu pomoci prekonať im uvedené prekážky. Správnym postupom sa stalo napríklad budovanie ekoduktov – zelených mostov pre migrujúcu zver ponad diaľnice.

Cieľom videosúťaže Konektivita pre všetkých, je vytvorenie krátkeho videa o voľne žijúcich živočíchoch v okolí autora (v lese, za domom, na poli, v potoku a pod.) s poukázaním na to, ako sa ukrojilo z ich pôvodného prirodzeného prostredia. Zámerom nie je nevyhnutne dokumentaristika vo voľnej prírode. S využitím kreativity je do videa potrebné zakomponovať myšlienku – nápad – ako zvieratám v ich situácii pomôcť. Techniky na zhotovenie videa sú rôzne. Prípustná je napríklad zaujímavá reportáž, animácia či natočenie hudobné klipu v maximálnej dĺžke 2 minúty.

Podrobné informácie a podmienky k súťaži nájdete: http://www.sopsr.sk/web/?cl=95

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu