hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 207

Vianočný hokejbalový turnaj pre U8 a U10

Dňa 29.decembra 2017 Centrum voľného času Spišská Belá a Mesto Spišská Belá spolu s MŠK Spišská Belá (hokejbalový klub) zorganizovali vianočný hokejbalový turnaj pre kategórie U8 a U10 v telocvični ZŠ M. R. Štefánika.

Výsledky turnaja: družstvá:

  1. miesto: Chicago
  2. miesto: Tučniaci
  3. miesto: Modrý tým
  4. miesto: Canada

najlepší hráč: Marko Varga

najlepší brankár: Martin Šelep a Adam Talár

najlepší obranca: Ela Andrášová

najlepší strelec: Sindy Alexyová

„Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prišli na tento vianočný hokejbalový turnaj. Pre nás ste všetci víťazmi. Deti si dokázali prihrať, vystreliť, zakričať si, proste aj o tom mal byť tento turnaj, aby deti začali hrať kolektívne. Teší nás, že deti napredujú každým dňom a pre nás je to signál, že ideme dobrým smerom. Všetkým Vám rodičom a aj vašim ratolestiam prajeme šťastný nový rok, nech je lepší ako tento odchádzajúci“, uviedol Richard Gancarčík, tréner kategórii U8 a U10.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu