Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vianočné posedenie seniorov Spišská Belá-Strážky

Dôchodcovia Klubu seniorov Spišská Belá – Strážky usporiadali dňa 19.12. 2023 „Vianočné posedenie.“ Pri tejto príležitosti si spoločne uvarili kapustnicu, na ktorú im prispelo mesto Spišská Belá.

V úvode sa k seniorom prihovoril pán poslanec František Gallik a poprial všetkým prítomným šťastné a veselé Vianoce.

Atmosféru spríjemnil bohatý program, v ktorom vystúpili deti z tanečno-športového centra Tempo Kežmarok s choreografiou „Anjelsky tanec s prekvapením“ pod vedením trénerky PaedDr. Daniely Koreňovej. Hrou na klavíri a spevom vianočných piesní a kolied potešili seniorov žiačky ZUŠ Kežmarok. Na záver programu zatancovala „Tanec svetelných krídel“ zakladateľka dievčenskej skupiny BAILA MAGIC Dance Group, Ing. Lucia Šajtlavová.

Po ukončení programu si seniori rozdali  „Balíčky šťastia“, ktoré dostali od žiakov ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá. Pri vianočnom stromčeku si pochutnali na kapustnici a posedeli pri vianočných koledách.

Najnovšie články
Oznámenia
X