Verejné osvetlenie na Kúpeľnej ulici za traťou

Mesto Spišská Belá na základe požiadavky obyvateľov Kúpeľnej ulice bývajúcich v rodinných domoch za železničnou traťou (od č. 2 po č. 30) vybudovalo verejné osvetlenie aj na tejto odľahlejšej strane tejto ulice. Mesto dalo namontovať svietidlá na existujúce betónové stĺpy, pritom použilo staršie, ale stále funkčné svietidlá (36 W), ktoré boli demontované po rekonštrukcii časti verejného osvetlenia (tam, kde boli nahradené LED svietidlami). Takže jediným nákladom boli náklady na montáž týchto svietidiel, čo nebolo pre mesto finančne náročné. A zvýšil sa tým komfort a bezpečnosť bývania aj na tejto časti Kúpeľnej ulice. Mesto však naďalej eviduje požiadavku obyvateľov z tejto časti Kúpeľnej ulice na vybudovanie samostatného chodníka pred ich domami za traťou.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X