Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia pribudlo v mestskej knižnici 206 nových knižných titulov

Mesto Spišská Belá podalo v roku 2018 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018, v podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc na projekt s názvom: Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2018, ktorý bol úspešný.

Na rozšírenie knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia 1 800 €, povinné  spolufinancovanie mesta bolo vo výške 138,03 €. V rámci poskytnutej dotácie sme zakúpili  190 zväzkov v tomto zložení: 18 zväzkov náučnej literatúry, 107 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých, 64 zväzkov krásnej literatúry pre mládež, 1 zväzok náučnej literatúry pre mládež. V rámci zakúpených titulov je 26 zväzkov vydaných s podporou Fondu na podporu umenia. V rámci povinného spolufinancovania projektu sme zakúpili ďalších 16 zväzkov v zložení 10 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých a 6 zväzkov krásnej literatúry pre mládež.

Dokopy pribudlo vďaka podpore z Fondu na podporu umenia v mestskej knižnici 206 knižných titulov čomu sa veľmi tešíme a zároveň pozývame čitateľov na návštevu mestskej knižnice a zapožičanie nových titulov, nakoľko “Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.”

 

Môže Vás zaujímať...