V smere do Slovenskej Vsi zrekonštruujú most

Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, povolil z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu č. 542-001 cez Beliansky potok, vykonanie čiastočnej uzávierky cesty 2. triedy č. 542. Uzávierka bude vyznačená osadením dopravných značiek podľa projektu dočasného dopravného značenia schváleného dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku. V mieste zúženej vozovky bude v oboch smeroch z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky znížená najvyššia povolená rýchlosť na 30 km/hod. Premávka bude podľa rozhodnutia cestného správneho orgánu zabezpečená vo voľnom jazdnom pruhu, a to až do 30. novembra 2020.

Výstavba mostného objektu na výjazde zo Spišskej Belej v smere do Slovenskej Vsi sa bude prostredníctvom spoločnosti C.M.R. Slovakia, s. r. o., realizovať v dvoch etapách. V prvej etape bude doprava vedená po polovičke jestvujúceho mosta na vtokovej strane, kde bude presmerovaná pomocou dočasného dopravného značenia. Vybúra sa jestvujúci most na výtokovej strane a vybuduje sa časť nového mosta so spodnou stavbou, nosnou konštrukciou a mostovkou, po ktorej sa následne pustí cestná premávka. V druhej etape sa dobuduje zostávajúca časť mosta na vtokovej strane. Po osadení vozovky a bezpečnostných zariadení na moste, dôjde k spojazdneniu cesty v celej šírke.

V súvislosti s očakávanými obmedzeniami na ceste a stavebnými prácami, upozorňujeme účastníkov cestnej premávky, aby v uvedenom úseku dbali na zvýšenú opatrnosť.

Môže Vás zaujímať...