V mestskej časti Strážky bola schválená dopravná obytná zóna

Na základe podnetov obyvateľov Medňanského ulice a z ulice Nad kaštieľom v mestskej časti Strážky bola schválená dopravná obytná zóna. Rozhodlo o tom mesto ako správca tejto miestnej cesty na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku. Príslušná projektová dokumentácia pre zmenu dopravného značenia bola spracovaná už koncom leta minulého roka, avšak dopravný inšpektorát najprv nesúhlasil so zriadením tejto zóny, avšak po opätovnom posúdení návrhu mesta dal kladné stanovisko a primátor mesta tak mohol vydať rozhodnutie o určení tohto nového dopravného značenia.

A čo to v praxi bude znamenať ?

Podľa zákona o cestnej premávke v obytnej zóne :

1./ chodci smú používať cestu v celej jej šírke

2./ na ceste sú dovolené hry detí

3./ vodiči tu smú jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h

4./ vodiči sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť.

5./ státie vozidiel na ceste je zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

V štádiu konania je ešte schválenie obytnej zóny v lokalite IBV Webera, nakoľko v tomto prípade mal dopravný inšpektorát opakovane výhrady k predloženému návrhu, ktoré sa mesto snaží odstrániť tak, aby získalo kladné stanovisko dopravného inšpektorátu. Predpokladáme, že by určenie obytnej zóny a osadenie dopravného značenia malo byť do konca tohto januára.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X