V knižnici pribudlo 179 nových kníh

Žiadosť nášho mesta o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2019 v minulom kalendárnom roku podporil Fond na podporu umenia. Zareagovali sme na výzvu č. 8/2019, podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc. 

Na rozšírenie knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia 1 500 . Povinné spolufinancovanie mesta bolo vo výške 249,08 €. V rámci poskytnutej dotácie sme zakúpili 163 knižných zväzkov v zložení:

  • 10 zväzkov náučnej literatúry,
  • 77 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých,
  • 64 zväzkov krásnej literatúry pre mládež,
  • 12 zväzok náučnej literatúry pre mládež.

Spomedzi zakúpených titulov je 35 knižných zväzkov, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zo sumy povinného spolufinancovania projektu sme zakúpili ďalších 16 zväzkov náučnej literatúry. Spolu teda v mestskej knižnici vďaka podpore z Fondu na podporu umenia v roku 2019 pribudlo 179 knižných titulov, čomu sa veľmi tešíme. Týmto zároveň čitateľov pozývame na návštevu knižnice a zapožičanie nových titulov, nakoľko čítanie je pre myseľ tým, čím je cvičenie pre telo.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X