V auguste sme odovzdali ďalšie nádoby na zber bioodpadu

V priebehu mesiaca august 2018 bolo v meste Spišská Belá obyvateľom rodinných domov odovzdaných ďalších 64 ks nádob na zber bioodpadu vo veľkosti 240 l. Prebratie nádoby prebieha oproti podpisu žiadateľa. Od minulého kalendárneho roka bolo záujemcom o zberné nádoby na bioodpad v našom meste odovzdaných spolu už 474 ks týchto nádob (vo veľkosti 120 l alebo 240 l). Plastové nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného odpadu sú kupované z vlastných zdrojov mesta.

Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny či burina). Neodporúčame umiestňovať do týchto nádob živočíšny odpad (najmä z hygienických dôvodov). Vyprázdňovanie nádob na zber bioodpadu je zabezpečované sezónne (v tzv. vegetačnom období) zberovou spoločnosťou mesta – Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o. v zmysle zverejneného harmonogramu.

Obyvatelia, ktorí majú záujem o takúto zbernú nádobu (aby nemuseli biooodpad uskladňovať v plastových vreciach) a doposiaľ sa nenahlásili na jej odber, majú naďalej možnosť kontaktovať mestský úrad – Bc. Danielu Hudačekovú, tel.: 052/4680508, osobne č. dverí 2 na prízemí mestského úradu, alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk. U tejto zamestnankyne mesta je vedený zoznam záujemcov aj tých, ktorým už bola nádoba poskytnutá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X