Triedením kovových obalov šetríme prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Kovové obaly je potrebné triediť, aby po spracovaní mohli naďalej slúžiť. Materiál, z ktorého sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný a v prípade ich vyhodenia vo voľnej prírode sa proces rozkladu odhaduje na niekoľko desiatok rokov. Napríklad hliníková plechovka sa v prírode rozloží až za 60 rokov.

Nezabúdajme, že odpad je pred vyhodením do zbernej nádoby potrebné stlačiť, aby sa jeho objem zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru. Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale ani obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, napríklad obaly od zubných pást.

Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technológiami úpravy: strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, briketovaním. Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín), zhorí pri teplote 1700 °C. Preto nie je potrebné tieto obaly dôkladne umývať. Roztriedený a zlisovaný kov sa odváža na ďalšie spracovanie, kde dostane nový život v podobe kľúčov alebo rámov na bicykel. Šetrenie prírodných zdrojov je nezanedbateľné! Napríklad na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov uhlia, o 40 % menej vody a o 75 % menej energie. Zníži sa znečistenie ovzdušia o 86 %, znečistenie vody sa zníži o 97 % a zníži sa i ťažobný odpad o 97 %.

V našom meste vhadzujeme kovové obaly spolu s tetrapakmi do červených kontajnerov.

Dávame do pozornosti zaujímavé spracovanie rozprávky Mrázik – aktualizované pre potreby osvety v oblasti triedenia odpadov, ktoré pripravilo Občianske združenie Trochu inak v spolupráci s ochotníckym divadlom Theatrobalans: Mrázik ,,Separátor”.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X