hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 5

Tohtoročná obnova mestských lesov

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v spolupráci s mestom Spišská Belá, z dôvodu rešpektovania hygienických opatrení neorganizovala v roku 2020 tradičné jarné podujatie Zasaď si svoj strom v štandardnom režime. 5. ročník podujatia podporujúceho dobrú myšlienku v podobe dobrovoľného sadenia stromčekov sa napriek tomu podarilo realizovať. Občania nášho mesta s vôľou stráviť zmysluplný čas v prírodnom prostredí, mali možnosť sa organizátorovi hlásiť od polovice apríla do polovice júna 2020. Na výzvu zareagovalo celkovo 23 obyvateľov mesta Spišská Belá, z toho 5 detí.  Týmto dobrovoľníkom sa podarilo zasadiť spolu až 1 200 sadeníc buka v lokalite Čierny potok. Za ich angažovanosť a podiel na zrode nového lesa im patrí poďakovanie.

Zamestnanci mestských lesov okrem toho počas jari tohto roku obnovili kalamitami zničené územie na ploche 33,5 ha. Zalesňovalo sa predovšetkým sadenicami buka (74 200 ks), jedle (31 200 ks) a smrekovca (19 300 ks). Vysádzali sa tiež dreviny ako smrek (10 800 ks), jelša (10 000 ks), borovica (5 900 ks), brest (1 900 ks) a breza (1 000 ks). Týmto drevinovým zložením lesníci menia monokultúrne smrekové porasty na stabilnejšie zmiešané lesy s významným podielom listnatých stromov. Vysadených bolo spolu 154 300 kusov stromčekov. Veľká vďaka zároveň patrí aj dodávateľom prác, ktorí sa podieľajú na obnove územia: Martinovi Čarnogurskému a Jozefovi Lihoňovi zo Spišskej Belej, Petrovi Dragašekovi z Ľubice a Valentovi Majerčákovi z Lendaku.

Ing. František Pisarčík, konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X