Súťaž vo varení gulášu o Spišskobeliansky kotlík, 01. 06. 2019

V rámci Dní mesta Spišská Belá sa uskutočnil už 13. ročník súťaže vo varení gulášu o Spišskobeliansky kotlík. Na tejto súťaži, ktorá prebiehala 1. júna, sa zúčastnilo 16 družstiev. O 10.00 hod. zaznel pri mestskom úrade zvukový signál, ktorý pre kuchárov znamenal, že môžu zapáliť ohne pod svojimi kotlíkmi. Guláše rozvoniavali po celom námestí a okoloidúci sa nemohli dočkať ochutnávky.
O 14.00 hod., keď už boli všetky tajné ingrediencie v kotloch, odovzdali kuchári vzorku svojho gulášu porote v zložení: Mária Slodičáková, Halina Draganowa, Štefan Bieľak, František Tomaľa a Pavol Filip.
Prvé miesto obsadil Automotoklub Spišská Belá, ktorý zároveň získal putovný kotlík. Druhé miesto získala Jaskyniarska skupina Spišská Belá a tretie miesto obsadila Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá. Víťazom srdečne blahoželáme.

Môže Vás zaujímať...